วัดเขาสุวรรณคีรี
วัดเขาสุวรรณคีรี
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ถัดจากเขาพนมเพลิงไปทางทิศตะวันตก บนเขาอีกยอดหนึ่งในเทือกเขาเดียวกัน ใน
เขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ลักษณะทั่วไป
กลุ่มโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงระฆังคว่ำเป็นเจดีย์ประธาน ฐานเจดีย์สูง ๕ ชั้น มี
บันไดศิลาแลงเตี้ย ๆสำหรับเดินขึ้นไปบนลานประทักษิณ ด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหาร ด้านหลังมีวิหารน้อยและ
เจดีย์ขนาดเล็ก ๆ ตรงกำแพงแก้วชั้นในทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีรูปยักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่และรูปสัตว์ รูปปูนปั้น
เหล่านี้ชำรุดและล้มลงอยู่บนพื้นดิน ลักษณะของรูปยักษ์คล้ายกับรูปสัตว์วัดช้างล้อมมาก
เส้นทางเข้าสู่วัดเขาสุวรรณคีรี
จากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร